هنرمندانه بدزد و چند روایت دیگر

در مسیر خلاقیت فردی یا حرفه‌ای همیشه سوال‌هایی هست که از خود می‌پرسیم. چطور می‌توانیم ایده جدیدی به دست بیاوریم؟ آیا ممکن است که این ایده کاملاً اصیل باشد؟ با چه جرأتی می‌توتنیم ایده‌ای که داریم را در جهان واقعی اجرا کنیم؟ چطور می‌توانیم برای ادامه مسیر خود را با انگیزه نگه داریم؟ ولی پیدا کردن جواب برای این سوال‌ها راهی طولانی در مقابل ما قرار می‌د‌هد و شاید افراد باتجربه دوست نداشته باشند تجربه خود را به اشتراک بگذارند. در این شرایط تکلیف کسی که تازه می‌خواهد راهی را شروع کند چیست؟

ادامه…